Opinie prawne

Poznaj opinie wydane dotychczas przez naszego założyciela, doktora habilitowanego Piotra Sitniewskiego. Przedstawiamy tu konkretne komentarze dotyczące realnych spraw dotyczących zarówno obowiązków, jak i uprawnień obywatelskich w sferze działalności oświatowej, odznaczeń, wykonywanej pracy i wielu innych.

Każdemu udzielam licencji creative commons Uznanie autorstwa 4.0

Informacja o cytowaniu: Każdy z Państwa może swobodnie wykorzystywać opinie tu zamieszczone, na każdym polu eksploatacji, pod warunkiem uznania autorstwa. Oznacza to, że opinia musi być cytowana w następujący sposób:

,,opinia adw. dr hab. Piotra Sitniewskiego, prezesa fundacji JAWNOSC.PL, zamieszczona na stronie www.jawnosc.pl w dziale baza wiedzy/opinie prawne"

 

logo FreeCulturalWorks

 

 1. Opinia nr 1 (8.6.2019) zasady udostępnianie wyroków sądowych
 2. Opinia nr 2 (8.6.2019) –  numer telefonu komórkowego jako informacja publiczna
 3. Opinia nr 3 (6.6.2019) – anonimizacja protokołów przetargowych
 4. Opinia nr 4 (6.6.2019) – ponad 2 tysiące wniosków od 1 osoby
 5. Opinia nr 5 (1.6.2019) – wysokośc ind.wpłat z tyt.opłaty adiacenckiej
 6. Opinia nr 6 – (8.6.2019) – wniosek masowy nr 1
 7. Opinia nr 7 – (1.6.2019) –  lista kandydatów
 8. Opinia nr 8 – (12.6.2019) – wniosek masowy nr 2
 9. Opinia nr 9 – (13.6.2019) – Kto ma udzielać inf. i wydawać decyzje w przypadku wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
 10. Opinia nr 10 – (13.6.2019) – jawność obrad komisji organu stanowiącego
 11. Opinia nr 11 – (14.6.2019) – w/s ujawniania na BIP wniosków i odpowiedzi
 12. Opinia nr 12 – (20.6.2019) - czy IODO pełni funkcje publiczne w rozumieniu UDIP
 13. Opinia nr 13 – (25.6.2019) - kto ma wydać decyzje w jednostkach organizacyjnych JST
 14. Opinia nr 14 – (5.7.2019) - jawnośc wniosków grantowych w nauce
 15. Opinia nr 15 – (16.7.2019) - Jawność danych os. fiz. i adresów nier.. którzy otrzymali wsparcie
 16. Opinia nr 16 – (17.7.2019) - czy projekty budowlane są jawne
 17. Opinia nr 17 – (17.7.2019) – audyt wewnętrzny
 18. Opinia nr 18 – (17.9.2019) - statystyka o dostęp do informacji
 19. Opinia nr 19 – (27.10.2019) noty dyplomatyczne w świetle prawa do informacji
 20. Opinia nr 20 – (28.10.2019) Wójt czy Rada
 21. Opinia nr 21 – (29.10.2019) Wniosek masowy o IODO
 22. Opinia nr 22 – (1.11.2019) Korekty oświadczeń i ich analiza
 23. Opinia nr 23 – (7.11.2019) przyczyna nieobecności w pracy
 24. Opinia nr 24 – (18.11.2019) WWW a BIP i ponowne wykorzystywanie
 25. Opinia nr 25 – (21.11.2019) Uzasadnienie odznaczenia osoby
 26. Opinia nr 26 – (24.11.2019) wniosek masowy
 27. Opinia nr 27 – (26.11.2019) Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 28. Opinia nr 28 – (13.12.2019) Osnowa geozdezyjna
 29. Opinia nr 29 – (5.1.2020) informacje o drodze gminnej
 30. Opinia nr 30 – (4.2.2020) Imię i nazwisko kontrahenta umowy
 31. Opinia nr 31 – (4.2.2020) – sołtys jako podmiot obowiązany
 32. Opinia nr 32 – (5.2.2020) – STRAJK NAUCZYCIELA
 33. Opinia nr 33 – (12.2.2020) – KARTY DO GŁOSOWANIA
 34. Opinia nr 34 – (17.2.2020) – JAWNOŚĆ OPERATU SZACUNKOWEGO DLA USTALENIA RENTY PLANISTYCZNEJ
 35. Opinia nr 35 – (17.3.2020) – PROTOKÓŁ Z KONKURSU NA DYREKTORA
 36. Opinia nr 36 – (23.3.2020) –  jawność  wynagrodzenia piłkarzy
 37. Opinia nr 37 – (24.3.2020) –  sesja bez obserwatorów
 38. Opinia nr 38 – (2.4.2020) – dane osób z samodz. upr. bud.
 39. Opinia nr 39 – (2.4.2020) – OPINIA COVID-19 a UDIP
 40. Opinia nr 40 – (18.09.2020) – UDIP a Rejestr mieszkańców i rejestr wyborców
 41. Opinia nr 41 – (22.12.2020) – Wniosek masowy o RODO
 42. Opinia nr 42 - (02.12.2021 - Tajemnica przedsiębiorstwa art. 381 ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 43. Opinia nr 43 - (17.06.2022) - jawność dokumentów powstałych na bazie zmiany zagospodarowania terenu przyległego do drogi publicznej