Prace Legislacyjne

Zapoznaj się z materiałami dotyczącymi ustawy o jawności życia publicznego wraz z merytorycznymi opiniami doktora habilitowanego Piotra Sitniewskiego do poszczególnych wersji projektu. Zachęcamy do lektury i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami oraz do zadawania pytań, na które nasz ekspert odpowie drogą e-mailową.

Wszystkie wersje projektu ustawy o jawności życia publicznego i opinie dr P. Sitniewskiego do poszczególnych wersji projektu:

  1. projekt wersja z 27 10 2017    +  opinia
  2. projekt wersja z 13 11     +  opinia
  3. projekt wersja z 12 12  +  opinia
  4. projekt wersja z 8 stycznia 2018
  5. link do opinii uzgodnień międzyresortowych – link 
  6. Linki do pozostałych opinii uczestników konsultacji społecznych  link 
  7. prezentacja o samych zmianach PREZENTACJA szkoleniowa  (wersja 25.2.2018)
  8. prezentacja Granice dostępu do informacji publicznej. Jakie zmiany wprowadza ustawa o jawności życia publicznego prezentacjawersja 23 maj 2018
  9. materiał wydrukowany w wersji edytowalnej materiały

 

ludzie przy stole 02