człowiek i dymek

Najbogatsze w Polsce
doświadczenie

narysowani ludzie

Ponad 700
przeprowadzonych
szkoleń dla administracji
w całej Polsce

ludzie w kółku

Przeszkolonych ponad
15.000 urzędników

Firma szkoleniowa adw. dr hab. Piotra Sitniewskiego

Nasza firma została założona przez Piotra Sitniewskiego – eksperta w dziedzinie prawa oraz administracji. Udziela audioporad, które udostępniamy na naszej stronie, dotyczących różnorodnych zagadnień prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego, oraz obrotu informacją. Jest między innymi autorem monografii Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, dzięki której uzyskał stopień dr hab. nauk prawnych w 2020 roku. Na swoim koncie ma jednak znacznie więcej publikacji różnego typu, między innymi komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, monografię Odmowa dostępu do informacji, monografię Wygaśnięcie mandatu radnego, oraz serię poradników: Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi, Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism. W 2021 r. ukazała się najnowsza monografia p.t.: Dostęp do informacji publicznej w specyfice sądów powszechnych.

Piotr Sitniewski posiada niezwykle bogate doświadczenie szkoleniowe. Od 2008 roku prowadzi cykliczne kursy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Zajęcia odbywają się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.

 

ludzie na spotkaniu
ludzie na szkoleniu 01

Szkolenia

Separator

mężczyzna przy komputerze

Audio porady

Separator

żarówka

Bazy wiedzy

Separator

kobieta przy biurku i dokumenty

Orzecznictwo

Separator

Blog

Nasz blog stanowi rezultat wieloletniego zdobywania wiedzy, którą chcemy dzielić się z szerszą publicznością. Znajdą się tu zagadnienia dotyczące polskiego prawodawstwa, administracji oraz zarządzania informacją.