Witamy na stronie JAWNOSC.PL

 

O nas

Jawność życia publicznego w państwach z ugruntowaną demokracją jest warunkiem niezbędnym dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 2001 r. stała się jedną z najważniejszych zmian jakich polski ustawodawca dokonał w ostatnich latach w aspekcie zwalczania zjawisk niepożądanych w polskiej administracji publicznej. Zmiana ta miała charakter wręcz ustrojowy, gdyż odsuwa w niepamięć czasy gdy urzędnik stawał się wyłącznym dysponentem i decydującym wedle własnego uznania o dalszym losie informacji publicznych. Tam gdzie zaczynała się tajemnica kończyła się odpowiedzialność.
 Rozumiejąc wiodącą rolę zasady jawności życia publicznego, chcemy by stała się ona z jednej strony powszechnie rozumianym prawem, z drugiej zaś powszechnie realizowanym obowiązkiem władz publicznych. Otwartość i łatwy dostęp do informacji będącej w gestii władz publicznych to zasadnicze elementy każdej sprawnie działającej demokracji. Bez nich rząd i administracja publiczna nie mogą być sprawnie rozliczane ze swoich działań.
 
Mamy nadzieję, że dzięki stronie www.jawnosc.pl uda się nam spopularyzować prawo do informacji, jak również dostarczyć narzędzia umożliwiające prowadzenie samodzielnych działań monitorujących poczynania władz publicznych. Wszelkie nasze poczynania mają charakter apolityczny, gdyż nie jesteśmy związani z żadną opcją polityczną

 

Wydarzenia

Zapraszam Osoby zajmujące sie prawem dostępu do informacji: z pozycji pytanych i pytających.

- badania własne - badania innych - OPINIE PRAWNE - sprawy w T.K. - ANALIZA ORZECZNICTWA - audioporady

Wzajemna pomoc udzielana wzajemnie przez członków grupy.

Prowadzący szkolenia

 

Teachers

·       Autor monografii: ,,Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego”, C.H. Beck 2018. – monografia habilitacyjna – stopień dr hab. nauk prawnych uzyskany 25.09.2020 r. 

·       Autor komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego C.H. Beck 2017  r.

·       Autor ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism”  Wolters Kluwer luty 2020 r. (wyd. 3) oraz 2016 r. (wyd. 2)

·       autor poradnika ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi” Wolters Kluwer 2014 r.

·       autor rozprawy doktorskiej na temat ,,Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce”, rozprawa doktorska nagrodzona wyróżnieniem w konkursie organizowanym przez Samorząd Terytorialny w 2005 r. na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego, 

·       autor komentarza do ustawy o dostępie do informacji publicznej (Presscom 2011 r.),

·       W latach 2004 – 2008 członek pozaetatowy SKO w Białymstoku,

·       Kierownik projektu i prowadzący stronę projektową www.jawnoscsamorzadu.pl finansowanego z funduszy norweskich

·       Bogate i różnorodne doświadczenie szkoleniowe. Od 2008 r. prowadzi cykliczne szkolenia z zagadnień dostępu do informacji publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie im. Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego.       

dr hab. Piotr Sitniewski
prowadzący szkolenie

Oceny szkoleń Piotra Sitniewskiego

 

Referencje

,,Ocena szkolenia dokonana przez uczestników szkolenia: wartość merytoryczna: 4,84 na 5,0; ocena wykładowcy 4,8 na 5,0".

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

07.07.2014

,,Usługa szkolenia zrealizowana została z należytą starannością. Z całą rzetelnością można polecić firmę ,,Piotr Sitniewski. Szkolenia i ekspertyzy" jako realizatora rzetelnych i profesjonalnie przeprowadzonych szkoleń".

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

21.02.2019

,,Prowadzący szkolenie zaprezentował wysoki stopień profesjonalizmu, umiejętności dydaktycznych i kultury osobistej. Wykazał się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym.".

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

29.01.2020 r.

,,Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym". ,,Wiedza i umiejętność aktywnego prowadzenia zajęć zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników".

Urząd Miasta Olsztyna

16.11.2017 r.

,,Trener Piotr Sitniewski wyróżnił się wysoką wiedzą i kompetencjami , wykazał otwartość i gotowość do wyjaśniania wątpliwości".

Instytut Pamięci Narodowej

22.11.2017 r.

,,Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym". ,,Pozwala nam to wysoko ocenić jakość świadczonych usług przez Pana Piotra Sitniewskiego i zachęca do tworzenia wspólnych projektów szkoleniowych w przyszłości".

Główny Inspektorat Sanitarny

14.06.2017 r.

Uczestnikami zajęć byli warszawscy dyrektorzy szkół i jednostek oświatowych. Szkolenia zostały przeprowadzone profesjonalnie - wykładowca w sposób rzetelny i zrozumiały przedstawiał zagadnienia, na bieżąco odpowiadał na pytania, udzielał praktycznych wyjaśnień".

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych o Szkoleń. Instytucja edukacyjna m.st. Warszawy.

21.05.2015 r.

Monografie prowadzącego szkolenia dr hab. Piotra Sitniewskiego

 

Księgarnia