Nareszcie się ukazał. Mój skromny wkład w komentarz do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Oczywiście zajmowałem się tym, co odnosi się do jawności. Czyli art. :

 

  1. art. 37 ust. 9; Ewidencja uczelni niepublicznych jest jawna.
  2. Art. 72 ust. 5: ,, Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne”.
  3. Art. 76 ust. 5: ,,Recenzje pracy dyplomowej są jawne”
  4. Art. 119 ust. 3; Informację o konkursie oraz jego wyniku wraz z uzasadnieniem udostępnia się w BIP na stronach podmiotowych uczelni, ministra oraz ministra nadzorującego uczelnię w terminie 30 dni odpowiednio przed konkursem i po jego zakończeniu
  5. Art. 140 ust. 5: ,,Wynagrodzenia rektora i głównego księgowego oraz osób pełniących funkcje organów w uczelni publicznej są jawne”.
  6. Art. 168 ust. 7; Rejestr federacji jest jawny
  7. Art. 200 ust. 6: ,,Wyniki konkursu są jawne”
  8. Art. 202 ust .3, Ocena śródokresowa doktoranta:
  9. Art. 358 - w części dotyczącej jawności

https://www.ksiegarnia.beck.pl/21441-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-komentarz-aleksander-jakubowski

 

 

29-03-2024

Ostatnie szkolenie przed wakacjami. Dwudniowe. Tradycyjnie online.

Czytaj więcej
14-03-2024

Jawność ofert na realizację zadania publicznego w postaci udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Czytaj więcej
06-02-2024

,,Czy ewidencja zbiorników bezodpływowych jest jawna?"

Czytaj więcej
12-10-2023

Wystąpienie na temat "Co może kontrolować radny?"

Czytaj więcej
19-09-2023

Co może kontrolować radny?

Czytaj więcej
22-08-2023

Centralny Rejestr Umów od 1 stycznia 2026

Czytaj więcej
10-07-2023

FUNDACJA JAWNOSC.PL Sponsoruje czujnik czystości powietrza.

Czytaj więcej
16-06-2023

Raporty NIK na temat realizacji prawa do informacji

Czytaj więcej
03-04-2023

NAGRANIE WYSTĄPIENIA ADW. DR HAB. PIOTRA SITNIEWSKIEGO NA KONFERENCJI N.T.: ,,W STRONĘ CZŁOWIEKA W ORZEKANIU ADMINISTRACYJNYM" W DNIU 31 MARCA 2023 R.

Czytaj więcej
23-03-2023

Wkład w komentarz do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Czytaj więcej
21-02-2023

PROTOKÓŁ ZEZNAŃ ŚWIADKA JAKO INFORMACJA PUBLICZNA

Czytaj więcej
17-01-2023

Korupcja w Parlamencie Europejskim

Czytaj więcej
IPN PAN logo
10-11-2022

Sprawozdanie z konferencji naukowej „XX lat ustawy o dostępie do informacji publicznej – podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej”, Warszawa, 28 października 2021 r.

Czytaj więcej
10-11-2022

Politycy kupczą jawnością, kiedy im wygodnie [WYWIAD]

Czytaj więcej
logo IPN PAN
29-03-2022

Bardzo ciekawa praca doktorska Pana Dominika Sybilskiego

Czytaj więcej
03-03-2022

Zakres jawności Centralnego Rejestru Umów

Czytaj więcej
07-02-2022

Jawność wokandy sądowej - najnowszy komentarz bieżący

Czytaj więcej
01-02-2022

Zatrzymanie rapera MATA w świetle prawa do informacji" komentarz adw dr hab. Piotra Sitniewskiego

Czytaj więcej
Dr hab. Piotr Sitniewski
31-01-2022

Czy wniosek o udostępnienie informacji to podanie w rozumieniu k.p.a.? wyjaśnienie video.

Czytaj więcej
Grafika lobbyingu
17-01-2022

Rozwiązania o charakterze antykorupcyjnym w samorządzie terytorialnym

Rozwiązania prawne o charakterze antykorupcyjnym w samorządzie terytorialnym.

Czytaj więcej
Dr hab. Piotr Sitniewski
10-01-2022

Kiedy wchodzi w życie obowiązek prowadzenia rejestru umów?

Czytaj więcej
Dr hab. Piotr Sitniewski
05-01-2022

Nowy komentarz bieżący dr hab. Piotra Sitniewskiego

Czytaj więcej
Mężczyzna pod parasolem
07-12-2021

Czy mamy kryzys systemowy?

 

Artykuł 5 ust. 2b ustawy o dostępie do informacji publicznej został dodany ustawy z dnia 8 lipca 2021 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 1598) , zmiana która weszła w życie 15 września 2021 roku

 

Czytaj więcej
Opinie i komentarze FRDL
15-11-2021

Na czym polegają uprawnienia kontrolne radnych.

Czytaj więcej
Promocje Doktorskie i Habilitacyjne UWM
15-10-2021

Promocje Doktorskie i Habilitacyjne UWM

Czytaj więcej
Logo INP PAN
16-09-2021

Konferencja z okazji 20 lecia ustawy o dostępie do informacji publicznej

Czytaj więcej
mikrofon i twarz
27-05-2021

Komentarz dotyczący wniosku o udostępnienie informacji w zakresie realizacji umowy o wykonanie sieci teletechnicznej.

Czytaj więcej
mężczyzna i pieniądze
26-05-2021

Czy można ujawnić dane zwycięzcy loterii zorganizowanej przez gminę?

Czytaj więcej
czaszka
25-05-2021

Czy zmarli muszą się przedstawiać?

Czytaj więcej
ulotka
24-05-2021

Audioporada Nr 28- wniosek w sprawie oświaty – dzienniki biiblioteczne, żywieniowe i korespondencyjne.

Czytaj więcej