Zmiany w prawie prasowym !!

Ustawa o zmianie ustawy Prawo prasowe z dnia 27 października 2017 r., wprowadziła zmiany w prawie prasowym. Zmiany weszły w życie 12 grudnia 2017 r. 

Krótki opis zmian:  

  1. Zmiany w autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi. Obowiązkiem dziennikarza będzie umożliwienie autoryzacji takiej wypowiedzi, o ile nie była ona wcześniej nigdzie publikowana, ani publicznie wygłoszona. O takim uprawnieniu osoba udzielająca informacji powinna być uprzednio poinformowana.
  2. Określenie czasu dla realizacji prawa do autoryzacji: Autoryzacja wypowiedzi powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 6 godzin – w przypadku dzienników, lub 24 godzin – w przypadku czasopism. Na drodze porozumienia będzie można jednak określić inne terminy.Niedokonanie lub odmowa dokonania autoryzacji w tych terminach będą poczytywane za dokonanie autoryzacji bez zastrzeżeń. Jednocześnie jako dokonanie autoryzacji nie należy rozumieć takich czynności, jak zmiana kolejności wypowiedzi w tekście, zaproponowanie nowych pytań czy przekazanie nowych pytań lub odpowiedzi.
  3. Publikacja dosłownie cytowanej wypowiedzi bez umożliwienia dokonania jej autoryzacji będzie zagrożona karą grzywny, chyba że publikowana wypowiedź będzie identyczna z udzieloną przez osobę udzielającą informacji.
  4. Z prawa prasowego znika przepis, wedle którego obowiązkiem pracowniczym dziennikarza jest realizowanie ogólnej linii programowej redakcji. Pojawia się prawo dziennikarza do odmowy wykonania polecenia służbowego, jeżeli podporządkowanie się takiemu poleceniu oznaczałoby publikację łamiącą zasady rzetelności, obiektywizmu i staranności zawodowej.
  5. Dziennikarz będzie mógł także odmówić publikacji materiału prasowego w przypadku wprowadzenia do niego zmian wypaczających sens i wymowę wersji materiału przez niego przygotowanego.

Plik z dokładnymi zmianami: ostatnie zmiany

Obowiązująca wersja prawa prasowego – Prawo-prasowe

Leave a Comment