“Wybory: wiarygodność i sprawność”

Książka jest poświęcona najważniejszym problemom polskiego systemu wyborczego, które ujawniły wybory samorządowe z 16 listopada 2014. Eksperci – Jarosław Flis, Adam Gendźwiłł, Paweł Kowal i Bartłomiej Nowotarski – przedstawiają propozycje zmian, które poprawiłyby przebieg wyborów, usprawniłyby funkcjonowanie Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego oraz pomogłyby w przywróceniu zaufania obywateli do wyborów i instytucji je przeprowadzających”.

Wybory: wiarygodność i sprawność >>>