Wniosek masowy – analiza.

Szanowni Państwo, 

Po raz kolejny urzędy samorządowe otrzymują wniosek o identycznej treści, który jest niejasny, składany w niewiadomym trybie, przez samego wnioskodawcę nieokreślony. Po raz kolejny odnoszę wrażenie, że celowo wskazujący podstawy prawne jego złożenia w sposób fakultatywny: ,,Urząd powinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma  – procedować nasze wnioski  –  w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  lub odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych podstaw prawnych). (…) Wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek może być jedynie fakultatywnie rozpatrywany – jako optymalizacyjny w związku z art. 241 KPA.” [cytat z treści wniosku].  

Wobec faktu, że w ostatnim tygodniu otrzymałem kilkanaście zapytań, z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie, załączam poniżej swoją analizę treści wniosku. Oczywiście decyzję podejmujecie Państwo samodzielnie, moją opinię proszę traktować wyłącznie w formule analizy zjawiska, jaką możecie Państwo swobodnie wykorzystać,

cytując jako: ,,opinia dr Piotr Sitniewski. www.jawnosc.pl www.ekspercisamorzad.pl

OPINIA 2 czerwca 2019