ZGWRP ma stosować udip-orzekł NSA

NSA w wyroku z dnia 29 kwietnia 2016 r. ( sygn. I OSK 2482/14) orzekł, że Związek Gmin Wiejskich R.P> z siedzibą w Poznaniu jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy o dostępie do infomracji publicznej. W wyroku czytamy m.in.: ,,W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wbrew […]