Pytać może każdy !! NIE TYLKO ob. R.P.

WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 13 lipca 2016 r. (sygn. II SAB/Gd 71/16) stwierdził: ,, (…) należy stwierdzić, że przy dokonywaniu wykładni użytego w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP pojęcia „obywatel” oraz użytego w art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej […]