Portal www.jawnosc.pl prowadzi dr Piotr Sitniewski.  

szkolenia@jawnosc.pl Szczegóły na stronie www.dostepdoinformacjiszkolenia.pl 

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA       dr Piotra Sitniewskiego

 1. ,,Dostęp do informacji publicznej dla początkujących – pytania i odpowiedzi – wzory pism””  SZKOLENIE ONLINE  18.8.2020      Każdy uczestnik otrzymuje przed szkoleniem pocztą najnowszą książkę autorstwa prowadzącego dr Piotra Sitniewskiego p.t.: ,,Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Wzory pism”. Dlatego zachęcamy do jak najszybszego zapisywania się, byśmy mogli jak najszybciej dosłać Państwu książkę. ZAPISY  
 2. ,,Informacja publiczna przetworzona – na czym polega, przegląd orzecznictwa, wzory pism, schemat postępowania”   ONLINE  11.9.2020  ZAPISY  

Szkolenia z zakresu dostępu do informacji publicznej prowadzimy od 18 lat. Największe doświadczenie na polskim rynku. Przeprowadziliśmy ponad 640 szkoleń. Przeprowadzamy na zlecenie szkolenia zamknięte, ,,szytę na miarę” – czyli dostosowane do potrzeb i secyfiki konkretnej instytucji, z dwóch obszarów: zasady dostępu do informacji publicznej, oraz zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zawsze prowadzącym jest dr Piotr Sitniewski. 

Dr Piotr Sitniewski od 2008 r. prowadzi szkolenia dla członków korpusu Służby Cywilnej z zagadnień dostępu do informacji publicznej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.

Prowadził szkolenia zamknięte skierowane do:

 • pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (centrala w Warszawie)
 • Ministerstwa Zdrowia,
 • Ministerstwa Środowiska,
 • Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
 • Ministerstwa Cyfryzacji,
 • Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
 • Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
 • Pracowników Biura GIODO
 • Funkcjonariuszy wojewódzkich komend Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendy Głównej SG
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
 • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
 • Głównego Urzędu Miar,
 • Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
 • Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictw,
 • Instytutu Pamięci Narodowej,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
 • Powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (woj. Mazowieckie),
 • Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
 • sędziów sądów administracyjnych i sądów powszechnych,
 • członków okręgowych izb radców prawnych,
 • aplikantów radcowskich,
 • członków Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,
 • pracowników sądów powszechnych,
 • przewodniczących rad gmin i powiatów,
 • pracowników biur rady miasta i rady powiatu,
 • sekretarzy miast i sekretarzy powiatów,
 • radnych wszystkich trzech szczebli samorządowych,
 • pracowników urzędów marszałkowskich,
 • administratorów stron BIP-owskich,
 • pracowników starostw,
 • pracowników Izb Skarbowych, i Izb Celnych,
 • pracowników urzędów skarbowych, powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
 • rzeczników prasowych urzędów, dziennikarzy.

 Przeprowadzone ponad 660 szkoleń, przeszkolone  ponad 14.700 uczestników

Szczegóły na stronie WWW.DOSTEPDOINFORMACJISZKOLENIA.PL 

Leave a Comment