Projekt zmian w samorządzie województwa.

Na stronie Sejmu R.P.  ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa (druk Sejmowy nr 3087).

Dotyczy on generalnie rzecz ujmując zmiany prawnych regulacji w odpowiedzi na sytuacje, gdy przewodniczący sejmiku nie prowadzi obrad, lub też wzbrania się od ich prowadzenia. W dniu 7.12.2018 r. projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu R.P.

Tekst projektu – projekt

Przebieg procesu legislacyjnego tutaj

wynik indywidualnego głosowania 14.12.2018 r. za odrzuceniem w I czytaniu  glos_74_14