Access to information in Bulgaria 2012

Raport banku światowego na temat prawa do informacji“Dostęp do informacji publicznej w Bułgarii” – raport za rok 2011

Raport banku światowego o realizacji prawa do informacji na świecie 2013

Raport banku światowego o implementacji prawa do informacji w MołdawiiŚwiatowy raport o prawie do informacji – lipiec 2013 r.

Raport OGP na temat spełniania przez RPA standardów Otwartego Rządu.

Październik 2013 – Raport na temat stanu dostępu do informacji publicznej w Afryce.

Październik 2013 – skrót Raportu na temat stanu dostępu do informacji publicznej w Afryce.

Raport globalny 2013 r.  na temat korupcji – w języku hiszpańskim. Opublikowany 9 lipca 2013.

Publikacje na temat społeczeństwa informacyjnego.

Przełamywanie zasady tajności w administracji macedońskiej

R.P.A. – raport na temat realizacji prawa do infomracji publicznej w RPA. 2013 r.

2013 Bułgaria – badanie przejrzystości stron instytucji publicznych.

2014 – Albania – raport Banku Światowego w zakresie implementacji prawa do informacji publicznej.

2014 – Indie – raport Banku Światowego w zakresie implementacji prawa do informacji publicznej.

2014 – Meksyk – raport Banku Światowego w zakresie implementacji prawa do informacji publicznej.

2014 – Mołdawia – raport Banku Światowego w zakresie implementacji prawa do informacji publicznej.

2014 – Peru – raport Banku Światowego w zakresie implementacji prawa do informacji publicznej.

2014 – Rumunia – raport Banku Światowego w zakresie implementacji prawa do informacji publicznej.

2014 – Uganda – raport Banku Światowego w zakresie implementacji prawa do informacji publicznej.

2014 – Wielka Brytania – raport Banku Światowego w zakresie implementacji prawa do informacji publicznej.

2014 – How TRansparent are think tanks – survey

2014 – Argentina survey on corruption and civic engagement

2014 – Access to public information in the new UE states

Leave a Comment