Obrady KRS jawne.

W dniu 17 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy zgodnie zktórymi obrady Krajowej Rady Sądownictwa będą obowiązkowo transmitowane w internecie. Jest to nowa całkowicie regulacja, ktora do tej pory nie występowała. Zgodnie z nowymi przepisami: ,,art. 20 : ,,Obrady są transmitowane za pośrednictwem Internetu, chyba że Rada podejmie uchwałę o wyłączeniu jawności posiedzenia. Rada wyłącza jawność posiedzenia w całości lub części, jeżeli jawność mogłaby prowadzić do ujawnienia informacji podlegających ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, lub naruszyć ważny interes prywatny przez ujawnienie danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” – ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 grudnia 2017 r., (Dz.U. z 2018 r., poz. 3)”.

Leave a Comment