Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce

Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce.

Raport Transparency International.

Nie można mówić o istnieniu spójnego systemu rzetelności życia publicznego w Polsce, co wynika głównie z braku systematycznych i konsekwentnych działań rządu w zakresie ograniczania problemu korupcji.

W wielu obszarach życia publicznego istnieją odpowiednie prawne mechanizmy przeciwdziałania korupcji, jednak w praktyce często są ignorowane.

Wśród analizowanych instytucji najlepszą ocenę (88 na 100 punktów) uzyskała Najwyższa Izba Kontroli, która wyróżnia się m.in. niezależnością i przejrzystością działania.

Najmniejszy potencjał w zakresie budowania systemu rzetelności życia publicznego ma biznes (51 punktów) i organizacje pozarządowe (56 punktów), co należy traktować jako przejaw wciąż zbyt niskiego poziomu społecznego zaangażowania w działania ograniczające korupcję.

Monitoring ujawnił relatywną słabość instytucji kluczowych dla przeciwdziałania korupcji: władzy wykonawczej (57 punktów), Centralnego Biura Antykorupcyjnego (58 punktów) oraz administracji publicznej (60 punktów).

Oprócz słabości niektórych mechanizmów instytucjonalnych, korupcji w Polsce sprzyjają czynniki społeczne i kulturowe, w tym dość wysoka tolerancja dla zachowań korupcyjnych oraz milczące przyzwolenie na kumoterstwo i nepotyzm.

Konieczne jest opracowanie i wdrożenie całościowej polityki podnoszenia jakości życia publicznego w Polsce; wyższe standardy funkcjonowania instytucji przełożą się bowiem na zmniejszenie ryzyka korupcji.

Należy podjąć działania edukacyjne, aby ograniczyć tolerancję wobec zachowań korupcyjnych i zachęcić do większego społecznego zaangażowania w budowanie standardów rzetelności w Polsce.

więcej: http://media.transparency.org/nis/cogs/?Country=pl