konferencja o dylematach jawności

IMG_20160615_10064079115 czerwca 2016 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.„DYLEMATY WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”. Trzeba wyraźnie podkreślić, że organizacyjnie, merytorycznie, a szczegółnie pod względem doboru osób zaproszonych, był to sukces. Wiele wskazuje na to, że Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa stanie się miejscem stałej merytorycznej debaty w tym zakresie, ponawianej cyklicznie.

Organizatorzy:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ

dr Piotr Sitniewski – wystąpienie w sesji III na temat ,,Wybrane aspekty proceduralne realizacji prawa do informacji publicznej” – stan prawny istniejący, praktyka stosowania, uwagi de  lege ferenda”.

prezentacja dr Piotr Sitniewski do pobrania

zobacz na stronie
069d9cd25a97d75d36212a37cf7a6f3f_XL