Jawność obsadzania stanowisk -analiza.

Informacja przekazana przez Fundację Batorego:

,,Osoby zasiadające na najwyższych stanowiskach w kluczowych instytucjach państwa, jak Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa, czy Rada Polityki Pieniężnej nie pochodzą z powszechnych wyborów, lecz są mianowane przez polityków. Dlatego proces wyboru na te funkcje powinien być przejrzysty i otwarty. Powinien być oparty o kryteria merytoryczne. A opinia publiczna powinna móc poznać kompetencje i kwalifikacje kandydatów, dające im tytuł do sprawowania tych funkcji. Tylko w ten sposób osoby obejmujące wysokie stanowiska mogą liczyć na silny mandat, a same instytucje cieszyć zaufaniem obywateli”. 

Analiza do pobrania tutaj.