Zdanie odrębne w wyroku WSA w/s zakazu wstępu do Sejmu.

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r. (IV SA/Wa 1979/18) w przedmiocie odmowy wstępu na posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oddalił skargę. W sprawie orzekał skład 3 osobowy. P. Anna Sekowska Sędzia WSA w Warszawie  złożyła od wyroku zdanie odrębne.

Wyrok nie jest prawomocny, więc trudno na razie wyrokować w jakim kierunku sprawa się potoczy. Warto jednak zapoznać się zarówno z obszernym przedstawieniem prawnej ściężki regulacji kwestii jawności obrad Sejmu w samej treści uzasadnienia wyroku, jak i również z ciekawą argumentacją zawartą w zdaniu odrębnym Sędzi Anny Sękowskiej.

Poniżej zamieszczamy wyrok jak i treść zdania odrębnego. Oba dokumenty otrzymaliśmy od osoby będącej Skarżącym w sprawie (na dzień 28.2.2019 r. nie widnieją one w systemie www.cbosa.gov.pl)

obrady sejmu wyrok

obrady sejmu zd odrębne

 

Leave a Comment