Zaproszenie od Ministra Michała Boniego

Dr Piotr Sitniewski otrzymał zaproszenie od ministra Michała Boniego na okrągły stół dotyczący dostępu do informacji publicznej, który odbędzie się w poniedziałek 14 maja o godzinie 12.00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie.

Zaproszenia otrzymali również:

 • Prof. Teresa Górzyńska
 • Dr. Agnieszka Gryszczyńska
 • Irena Kamińska
 • Grażyna Kopińska
 • Sławomir Kosieliński
 • Szymon Osowski
 • Tomasz Pietryga
 • Ewa Maria Radlińska
 • Senator Marek Rocki
 • Dr. Jarosław Ruszewski
 • Piotr Rutkowski
 • Róża Rzeplińska
 • Dr. Grzegorz Sibiga
 • Ewa Siedlecka
 • Dr. Piotr Sitniewski
 • Jarosław Stróżyk
 • Prof. Grażyna Szpor
 • Barbara Szymańska
 • Piotr Waglowski
 • Grzegorz Wójkowski
 • Wojciech Wybranowski
 • Jacek Żakowski