XVI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP

W dniu 23.11.2017 r., w Warszawie odbędzie się kolejne, już XXVI  Forum Administratorów, Koordynatorów i Redaktorów BIP.

Szczegółowy program znajdziecie Państwo na stronie Centrum Promocji Informatyki – link

W programie przewidziane jest wystąpienie dr Piotra Sitniewskiego dot. : ,,Aktualne orzecznictwo sądowe w sprawach dostępu do informacji publicznej”. 

  • Kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną w świetle prawa do informacji
  • Jawność wynagrodzeń oraz wykształcenia jako informacja publiczna.
  • Czy i kiedy wnioski można składać meilowo?
  • Zakres wyłączenia jawności umów cywilno-prawnych.
  • Prawo nieletnich do informacji publicznej

Serdecznie zapraszam, szczegóły na stronie wydarzenia.