XIII Forum Administratorów, Koordynatorów i Redaktorów BIP

Temat XIII Forum Administratorów, Koordynatorów i Redaktorów BIP stanowi odpowiedź na pytania i dylematy zgłaszane przez osoby zajmujące się wykonywaniem obowiązków udostępniania informacji publicznej, które dotyczą stosowania znowelizowanych w 2011 r. przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Więcej informacji >>>