Wzór pisma do pobrania. W/s terminów.

Szanowni Państwo, 

Załączam poniżej przygotowany wzór pisma, jakie może być użyte w sytuacji, jeżeli wpłynął do Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej 31 marca lub w którymś z dni kwietnia 2020 r.

Art. 15zzr dodany ustawą z dnia 31.03.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), która weszła w życie 31.03.2020 r., przewiduje bowiem, że: ,,,,W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów: 1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres”.

Poniżej wzór pisma jakie powinno sie moim zdaniem wystosować do Wnioskodawców.

WZÓR-NR-21 -powiadomienie COVID-19

Wkkejam również link do webinarium jakie prowadziłem, a  dotyczące kwestii terminów.

link do webinarium