Wyrok NSA z dnia 28.04.2011

“Informacja dotycząca premii regulaminowych i nagród pracowników Straży Miejskiej, zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów o związkach zawodowych jest informacja publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji”
I OSK 145/11 – Wyrok NSA z dnia 28.04.2011