Wnioski anonimowe – nieskuteczne

WSA w Łodzi w wyroku z dnia 24 czrrwca 2016 r. (sygn. II SAB/łd 86/16) orzekł:

,,W niniejszej sprawie, jak wyjaśnia skarżący, w dniu 15 stycznia 2016 r. przy użyciu poczty elektronicznej z adresu ([…]) złożył anonimowo wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany do organu i przesłany na adres poczty elektronicznej ([…]). Zdaniem sądu dostrzec należy, iż wniosek ten nie zawierał żadnych danych umożliwiających identyfikację wnioskodawcy, nie zawierał wskazania imienia i nazwiska wnioskodawcy. Danych tych nie identyfikował również adres poczty elektronicznej, z której został przesłany ([…]). Niewątpliwie tak sformułowane żądanie nie pozwalało na ustalenie kto w istocie występuje z żądaniem, czy osoba fizyczna, czy osoba prawna, czy może organ administracji publicznej, czy też może wiadomość została wysłana z adresu mailowego stworzonego “sztucznie” przez program komputerowy, co przy aktualnej technologii nie jest wykluczone. W ocenie sądu tak sformułowane żądanie nie pozwalało na zakwalifikowanie go do kategorii wniosków o udostępnienie informacji publicznej, w rozumieniu art. 10 ustawy”. 

Zdaniem Sądu zatem, składanie wniosków elektronicznie bez żadnych danych identyfikujących jest nieskuteczne.

Komentarz dr Piotr Sitniewski. Nie do końca mogę się z tym zgodzić, gdyż decydujący jest art. 8 ust. 4 udip, który nakazuje każdemu podmiotowi zobowiązanemu do określenia w jaki sposób można się do niego zwrócić o informacje , których nie ma zamieszczonych w BIP ale w ktorych jest w posiadaniu podmiot. Poza tym jeżeli realizacja wniosku nie niesie ze sobą potrzeby wydania decyzji, to czy identyfikacja jest konieczna? W praktyce w wielu urzędach nie wymaga  się tych danych. Zwracam uwagę na formularz jaki obowiązuje na stronie NIK. Nie jest wymagane podawanie danych.  Zatem nie sposób zgodzić się z tak postawioną teza w wyroku. Chodź podkreślam, jak w wielu obszarach dostępu do informacji  tak i w tym, wymagany jest umiar.