Szanowni Państwo, 

I Prezes SN złożyła w dniu 16 lutego 2021 r. do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją szeregu przepisów ustawy o dostepie do informacji publicznej. Sprawa w Trybunale Konstytucyjnym o sygnaturze K 1/21

Moja ocena sprawy składa się z dwóch częśći, i została zamieszczona poniżej w wersji audio. 

częśc I – ocena ogólna

część II – ocena poszczególnych zarzutów w petitum wniosku