Wirgnia USA

Sąd Najwyższy stanu Wirginia w USa orzekł, iż meile oraz niepublikowane wyniki badań naukowych prowadzonych przez profesorów uczelni wyższych, są zastrzeżonymi i chronionymi wynikami badań i jako takie podlegają wyłączeniu z obowiązku udostępniania na podstawie prawa do informacji publicznej. Zdaniem sędziego Donalda W. Lemons umożliwienie ujawnienia tego typu informacji postawiło y uniwersytet w sytuacji nierówności wobec podmiotów sektora prywatnego.

Opinia Koalicji na rzecz otwartych rządów na temat wyroku pobierz tutaj (eng.).