Wezwanie do sprecyzowania odpowiedzi ??

NSA w wyroku z dnia 26.01.2017 r. (I OSK 2145/16) stwierdził: ,,gdy podmiot obowiązany udziela w terminie i bez zastrzeżeń odpowiedzi, zaś z treści informacji organu wynika jego przekonanie o zrealizowaniu żądania, wnioskodawca ma prawo żądania doprecyzowania informacji“.


Sprawa niezwykle ciekawa, i podejście NSA ciekawe i do tej pory niespotykane. Sędzią sprawozdawcą była osoba, która w obszarze dostępu do informacji jako Sędzia sprawozdawca na poziomie NSA pełniła funkcję Sędziego sprawozdawcy w składzie orzekającym NSA 6 razy – dane z cbosa 21.03.17 – od 01.01.2002 do 20.03.2017) .

Czy zatem rodzi nam się nowa procedura? 

Jak do tej pory , Wnioskodawca gdy uważał, że nie uznaje odpowiedzi za właściwą skarży to do WSA.

JESTEM ABSOLUTNIE ZA by odciążyć sądy administracyjne od spraw błahych  i oczywistych.

Ale jeżeli podmiot zapytany odpowiada nie na temat, to czy można ,,żądać doprecyzowania odpowiedzi?”. Czy liczy się termin na jakiekolwiek zachowanie dalsze podmiotu zobowiązanego??? 

Pytania proste są najtrudniejsze.


A może mediacja w obszarze dostępu do informacji stanie się źródłem i obszarem odciążenia sądów administracyjnych z rozpatrywania spraw dostępu do informacji ??

Wrócę do tematu wkrótce w kolejnych newsach dotyczących omówienia zmian w kpa, które mogą mieć znaczenie dla prawa do informacji.