Ustne uzasadnienie wyroku WSA w/s KRS

Nagranie ustnego uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie z 12 go lipca 2018 r. w/s  skargi Sieci OBywatelskiej Watchdog Polska na temat ujawnienia podpisów popierających kandydatów na członków do Krajowej Rady Sądownictwa.

WSA uchylił decyzję Szefa Kancelarii Sejmu o odmowie udostępnienia podpisów sędziów popierających kandydatów do KRS.

https://www.facebook.com/1236244019/videos/10212305050401504/
autor Borys Bura
#jawnosc #jawnosczyciapublicznego