W dniach 4 – 5 czerwca 2019 r. we Wrocławiu odbył się Kongres Zarządzania Administracją

W pierwszym dniu obrad jednym z prelegentów  będzie dr Piotr Sitniewski, prezes fundacji JAWNOSC.PL . W programie kongresu wystąpienie będzie miało miejsce w cześci : Komunikacja z mieszkańcami i promocja JST. Zarządzanie informacja publiczną, jej przetwarzanie i udostępnianie

 • Prowadzenie BIP, strony internetowej podmiotu publicznego i otwieranie danych publicznych.
 • Zamieszczanie obowiązkowych nagrań z sesji rady na youtoubie a przepisy RODO i wypełniane obowiązku ustawowego
 • Zakres obowiązkowych informacji zamieszczanych na BIP
 • Czy usuwać z BIP stare dane (np. oświadczenia majątkowe, których wersje papierowe zostały zniszczone?
 • Program Dostępność+ a strony dostosowanie stron BI dla osób niepełnosprawnych

IV WARSZTAT PRACY INFOBROKERA odbył się w dniach 28-29.05.2019 r. | KRAKÓW link do wydarzenia

Warsztat Pracy Infobrokera to jedyne w Polsce wydarzenie, organizowane po raz czwarty, dedykowane wszystkim pasjonatom informacji oraz osobom zawodowo zajmującym się pracą z informacją, bez względu na sektor gospodarki – od biznesu i nauki, przez NGO, aż po sektor publiczny. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w pracy z informacją oraz łączenie branż i osób powiązanych w pracy z informacją.


PROGRAM – PROGRAM – PROGRAM – PROGRAM – PROGRAM – PROGRAM – PROGRAM


 • Wykład otwierający | 10:00 – 10:20

  dr hab. prof. UJ Magdalena Szpunar | Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagiellońskiego
  Sieć ukryta a sieć widzialna. O zasobach WWW nieindeksowanych przez wyszukiwarki

 • Panel I – Źródła informacji | 10:20 – 11:20

  Michał Marek | Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji
  Czym są bańki informacyjne i czy stanowią zagrożenie?

  Piotr Sitniewski | Fundacja JAWNOSC.PL
  Informacja publiczna oraz informacja sektora publicznego – praktyczna analiza obu pojęć  prezentacja do pobrania tutaj

  dr inż. Agnieszka Gryszczyńska | Katedra Prawa Informatycznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Anonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TOR

 • Panel II – Narzędzia i aplikacje | 11:45 – 13:15

  dr inż. Jacek Willecki Biblioteka Politechniki Poznańskiej
  Projekty bibliotek akademickich jako platformy wywiadu badawczego

  Łukasz Nowak Transparent Data
  Informacja gospodarcza a open data – obecne bariery technologiczne i nietechnologiczne

  Filip Graliński, Karol Świetlik | PPJ Polska Pracownia Językoznawcza
  Szukając pani S***k*n*us, czyli jak łączyć kompetencje informatyczne i researcherskie (i sięgać, gdzie Google nie sięga)

  Gość honorowy dr Maciej Kawecki | Ministerstwo Cyfryzacji
  Temat wystąpienia zostanie podany w późniejszym terminie

 • Panel III – Techniki pracy | 14:20 – 15:40

  Marcin Preś | Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
  Bezdroża internetu – czy pieniądze leżą na ulicy (w internecie)? Wykorzystanie wywiadu jawnoźródłowego jako narzędzia wspomagającego dochodzenie należności

  Sławomir Głaz | SEFO
  RODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć kary

  Joanna Dukalska-Hermut | Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ
  Obraz biznesu – wizualna prezentacja danych

  ppłk Adam Włoczewski – Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego im. gen. broni Władysława Andersa
  Działania informacyjne w środowisku międzynarodowym, na podstawie udziału w operacji ISAF w Afganistanie


W dniu 8 maja 2019 r. odbędzie się seminarium n.t. RODO  a UDIP i REUSE. Więcej szczegółów pod linkiem


W dniu 28 września 2018 r.. na WPiA UŁ odbędzie sie konfernecja na temat ,,Pozycja prawa IODO”. więcej informacji tutaj – link 


W dniu 6 listopada 2017 r. Minister Mariusz Kamiński zaprosił organizacje społeczne na konsultacje dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego. Konsultacje odbyły się 6 listopada 2017 r. w KPRM w Warszawie.

nagranie całości konferencji – dzięki uprzejmości Sieć Obywatelska Watchdog Polska z FB organizacji:

cz. 1 link    cz. 2 link   cz. 3  link   cz. 4 link   cz. 5 link

 


XVI FORUM ADMINISTRATORÓW, KOORDYNATORÓW I REDAKTORÓW BIP 23.11.2017 r. link


Webinarium na temat: ,,Jak wspierać mieszkańców w zdobywaniu informacji publicznych” 

link 


29 maja 2017 r.  w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie dotyczące reformy prawa ochrony danych osobowych w aspekcie wejścia w życie w 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

relacja video. od minuty 22. 


22 czerwca 2017 r. w Warszawie odbędzie się II ogólnopolska konferencja dostępu do informacji publicznej. Aktualne problemy dostępu do informacji i jej ponownego wykorzystywania

link do wydarzenia.

Program: 

Rejestracja zaczyna się o godzinie: 9:00
CZĘŚĆ PIERWSZA – WYKŁADY EKSPERTÓW
Sesja I. Dostęp do informacji  i jej ponowne wykorzystywanie informacji na wniosek
9. 30 – 9. 45  otwarcie konferencji
9.45 – 10.25  Dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – różnice i  podobieństwa w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych po wejściu w życie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – dr hab. Małgorzata Jaśkowska
10.25 – 11.00  Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych na dostęp i ponowne wykorzystywanie informacji – dr Grzegorz Sibiga
11:00 – 11:35 Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej oraz w ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego – porównanie rozwiązań – dr hab. Przemysław Szustakiewicz
11.35 – 11.50 Przerwa kawowa
Sesja II. Elektroniczne bezwnioskowe tryby dostępu do informacji i jej ponownego wykorzystywania
11.50 – 12.20 Centralne Repozytorium Informacji Publicznej –  instrument dystrybucji informacji do ponownego wykorzystywania – Dominik Sybilski
12.20 – 12.50 Realizacja Programu Otwierana Danych Publicznych oraz Projektu „Otwarte dane: dostęp, standard, edukacja” – dyr. Agata Miazga
12:50 – 13:20 Przyszłość Biuletynu Informacji Publicznej. Portal Rzeczpospolitej Polskiej – jednolita brama usługowo-informacyjna administracji – Maja Chmura
13.20 – 14.20 Przerwa obiadowa
CZEŚĆ DRUGA – KONSULTACJE Z EKSPERTEM: WARSZTATY TEMATYCZNE  
Godz. 14.20-16.20: Przez dwie godziny uczestnicy mogą przemieszczać się między stolikami tematycznymi i zadawać szczegółowe pytania w następujących blokach tematycznych:
1.Adw. Xawery Konarski
Prawa własności intelektualnej – wpływ na dostęp do informacji i jej ponowne wykorzystywanie
2.r. pr. Kamila Kędzierska
Ochrona prywatności i danych osobowych a dostęp do informacji i jej ponowne wykorzystywanie
3.Tomasz Żurek
Dobre praktyki otwierania danych publicznych

1 marca 2017 r. odbyła się konferencja na temat ,,Przejrzystość i konkurencyjność zamówień publicznych”  link 


5 czerwca 2016 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.„DYLEMATY WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH”

Organizatorzy:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ

dr Piotr Sitniewski – wystąpienie w sesji III na temat ,,Wybrane aspekty proceduralne realizacji prawa do informacji publicznej” – stan prawny istniejący, praktyka stosowania, uwagi de  lege ferenda”.

dr Piotr Sitniewski – wystąpienie na temat ,,Quo vadis transparentia” (prezentacja) – w trakcie konferencji ,,Nowe wyzwania w administracji publicznej” (program) w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2016 r.

Nagranie z wystąpienia (plik MP4 3,5 Gb !!)

link do strony GIODO opisujący przebieg konferencji.


Podsumowanie projektu www.jawnoscsamorzadu.pl:

Polskie samorządy a dostęp do informacji publicznej >>>


“Prawo do informacji publicznej” Helsińska Fundacja Prawa Człowieka


5 grudnia 2012 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Masz prawo wiedzieć! Dostęp do informacji publicznej jako podstawa rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, którą zorganizował Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego


Bezpłatna konferencja naukowa „Nadużywanie prawa do informacji publicznej”. Konferencja odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w godzinach 10-14.30 sali 327 Auditorium Maximum UKSW w Warszawie, przy ul Wóycickiego 1/3, budynek 21. Prosimy o zgłaszanie udziału do 21.11.14 na adres:a.piskorz.ryn@uksw.edu.pl Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji jest bezpłatny. Dojazd i zakwaterowanie na koszt własny”

Konferencja jest organizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem jest zaprezentowane wyników badania nad nadużywaniem prawa do informacji, przeprowadzonego w ramach projektu oraz zainicjowanie dyskusji nad potrzebą regulacji prawnej w tym zakresie w polskim porządku prawnym, jak również nad kształtem tej regulacji. W ramach konferencji po części referatowej odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz reprezentantów środowiska naukowego.

Program >>>

Prezentacja z wystąpienia dr Piotra Sitniewskiego prezesa Fundacji JAWNOSC.PL na temat ,,Bezpłatność czy bezkosztowość prawa do informacji – wnioski de lege ferenda”


W dniach 25-26 września 2014 r. w Miedzeszynie odbyło się, XX Forum Teleinformatyki ePolska XX lat później”. W drugim dniu obrad, dr Piotr Sitniewski w ramach VII sesji ,,Forum poszukującej administracji. Usługi i dobre praktyki do wzięcia”, zaprezentował informację na temat realizowanego projektu.

Agenda forum http://www.forumti.pl/?Sel=78

Treść prezentacji do pobrania

Nagranie wszystkich prezentacji otwierających forum

http://manager.money.pl/wideo/artykul/xx;forum;teleinformatyki;8222;epolska;xx;lat;pozniej8221;,154,0,1626266.html

Prezentacja o projekcie >>>

zdjecie nr 2zdjecie nr 1

 


Konferencja Fundacji Stańczyka “Kontrola obywatelska – niechciana siostra partycypacji?” zorganizowana przez Fundację Stańczyka w dniu 24 lutego 2014 r. w Krakowie.

 • 00:02 Rozpoczęcie konferencji, krótka opowieść o Fundacji oraz projekcie Szkoła Działań Strażniczych (Anna Cioch i Przemysław Żak, Fundacja Stańczyka)
 • 22:21 Główne wrażenia i konkluzje z działań uczestników Szkoły (Uczestnicy)
 • 46:28 Działania antydyskryminacyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie (Jakub Borowiec, Justyna Krawczyk – uczestnicy Szkoły)
 • 1:07:18 Polityka informacyjna rządu ws. reformy 6-latków (Martyna Niedośpiał, uczestniczka Szkoły)
 • 1:16:18 Wypowiedzi panelistów na temat prezentowanych działań
 • 1:21:11 Chcemy uczestniczyć, nie kontrolować! (Karol Mojkowski, Stowarzyszenie Sieć Obywatelska — Watchdog Polska)
 • 11:35:00 Na co krakowskiej partycypacji kontrola obywatelska? (Przemysław Dziewitek, Stowarzyszenie Pracownica Obywatelska)
 • 1:51:54 Dyskusja i pytania oraz podsumowanie
 • 2:29:13 Wręczenie dyplomów uczestnikom projektu Szkołą Działań Strażniczych
 • Projekt Szkoła Działań Strażniczych współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

konferencja „PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – prawo wolnościowe i prawo gospodarcze”, 25 czerwca 2014 w Warszawie.

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” przeprowadziło ogólnopolskie badania, pozwalające dokonać oceny realizacji w praktyce prawa do informacji publicznej oraz prawa do jej ponownego wykorzystania.

Kontakt do organizatorów: prawodoinformacji@mwi.pl lub pod numerem telefonu: (12) 633 32 53 wew. 26.

———————-

Judwika i Henryk Wujec –  wypowiedzi z okazji 25-lecia Wolności i 10-lecia Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska Wypowiedź nagrana przez Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

———————-


Konferencja: Tajność i Jawność a Sprawność Administrowania

Konferencja odbyła się 23 maja 2014 r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Założenia programowe

Współczesną administrację, powinny- zgodnie z prawem europejskim i krajowym – cechować jawność i skuteczność. Są to współczesne płaszczyzny demokratycznej legitymacji administracji. W praktyce pozostają on często ze sobą w sprzeczności. Obserwujemy liczne przypadki nadużycia prawa dostępu do informacji publicznej, w skali wcześniej nie przewidywanej. Zmieniły sie też ostatnio uwarunkowania zewnętrzne wykonywania zadań publicznych. Próbą odpowiedzi na te nowe wyzwania jest m.in. koncepcja prawnego ograniczenia jawności w formie “klauzuli sprawnościowej” [por: “Jawność i jej ograniczenia” red. G. Szpor t. 3 “Skuteczność regulacji’ red. Z. Kmieciak. C. H. Beck 2013].

Celem konferencji jest zidentyfikowanie obszarów, w jakich najczęściej dochodzi do konfliktu jawności i skuteczności, analiza istoty tego zagadnienia oraz przedstawienie propozycji rozwiązania.

W trakcie konferencji zostaną poruszone zagadnienia ogólno-teoretyczne oraz szczegółowe, powstające na gruncie poszczególnych dziedzin administracji.

Referaty na obradach plenarnych będą m.in. dotyczyć konsekwencji, jakie wynikają z ogólnej regulacji jawności dla sprawności wykonywania zadań publicznych.

—————–


Wystąpienie dr Piotr Sitniewski na temat “Zakres zadań i funkcji osoby pełniącej funkcję publiczną w rozumieniu art. 5 ust. 2 udip – ze szczególnym uwzględnieniem granic jawności wynagrodzenia tych osób – wyniki badań”, w trakcie XXII edycji Forum Informatyki w Administracji, hotel Sobienie Królewskie Golf&Country Club w dniu 10 kwietnia 2014 r.

Wystąpienie – dr Piotr Sitniewski na temat ,,Zasada jawności obrad rad miast wojewódzkich” – analiza statutowa, w trakcie konferencji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego w dniu 12 marca 2014.


Konferencja Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich nt. dostępu do informacji publicznej. Warszawa, 29.01.2014


“Efektywności regulacji dostępu do informacji publicznej” – INP PAN 11.12.2013, Udział bezpłatny.

zaproszenie >>>

Wystąpienie radcy prawnej reprezentującej SN z dnia 11.12.2013 roku podczas konferencji Instytutu Nauk Prawnych PAN pt.”Prawo do informacji publicznej – efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju”. Rejestracja wystąpienia – Sieć Obywatelska Watchdog Polska www.siecobywatelska.pl.
prof. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Romuald Szewczuk – dostęp do informacji a ochrona prywatności

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P-mwmYVcJgI

prof. Anna Sobaczewska INP PAN, dr Agnieszka Piskorz Ryń UKSW, postulowane zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej według ekspertyzy INP PAN dla Ministerstwa Administracji Cyfryzacji.

https://www.youtube.com/watch?v=J3vV3HL914Q

dr Maciej Maciejewski, Instytut Nauk Prawnych PAN – Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej a prawa własności intelektualnej.

http://www.youtube.com/watch?v=ejozb4Vjfos

Adam Jasser Sekretarz Stanu Kancelarii Prezesa Raday Ministrów – Otwartość i przejrzystość dostępu do informacji a sprawne funkcjonowanie państwa”

http://www.youtube.com/watch?v=zNkZC-d3zYM

Maciej Groń, MAiC, Wydzial Administracji i Nauk Społecznych PW, Zmiany w prawie UE w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – wyzwania dla polskiego prawodawcy.

http://www.youtube.com/watch?v=CNzchfNJKxo

dr Grzegorz Sibiga – Sposób regulacji ograniczeń dostępu do inform. publ. w polskim ustawodawstwie

http://www.youtube.com/watch?v=RP2QsY8jlvY

Karolina Miksa, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich – Konstytucyjność ustawowego wyznaczenia zakresu pojęcia “informacja publiczna” na przykładzie wniosku RPO o stwierdzenie niekonstytucyjności art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

http://www.youtube.com/watch?v=Kfu1ZgtxaV4

dr Bogdan Fischer, Uniwersytet Jagielloński – Reforma europejskiego prawa ochrony danych osobowych i jej konsekwencje dla prawa do informacji.

http://www.youtube.com/watch?v=MKhcTdDuDRE


Publicznoprawne ograniczenia jawności. Zagadnienia wybrane” – konferencja 5.12.2013. UKSW. Warszawa.

UDZIAŁ BEZPŁATNY

zaproszenie >>>

formularz rekrutacyjny >>>


Konferencja na UKSW w dniu 6.11.2013 r. – ,,Ochrona publiczny baz danych”

program


19.11.2013 XIII Forum Administratorów, Koordynatorów i Redaktorów BIP

Więcej informacji >>>

materiał badawczy ogólnopolski >>>

nagranie wystąpienia – dr PIOTR SITNIEWSKI w trakcie XIII Forum Administratorów, Koordynatorów i Redaktorów BIP w dniu 19.11.2013 r. >>>

 DSC_3449

DSC_3455


Konferencja Naukowa „Jawność Działania Samorządu Terytorialnego”

Więcej informacji >>>


Jawność działania samorządu terytorialnego

Obok wystąpień merytorycznych przewidujemy dyskusję z udziałem samorządowców praktyków.

Referaty przesłane oraz wygłoszone podczas konferencji będą opublikowane w Wydawnictwie Wolters Kluwer.

 KONTAKT:     sekretarze konferencji:

 mgr Roman Marchaj e-mail: szkolenia@urios.pl , tel. 502 223 728

mgr Hanna Dolnicka e-mail: szkolenia@urios.pl , tel. 600 434 204

Komitet Organizacyjny:

Prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki

Dr Renata Cybulska                   Dr  hab. Joanna Jagoda

 Dr Anna Wierzbica                    Dr Aleksander Marekwia


Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej

Konferencja “Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej” odbędzie się w dniu 29.III.2012 r. w Pałacu Staszica (Warszawa, ul. Nowy Świat 72), w Sali Lustrzanej (I p.).

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w konferencji do dra M. Maciejewskiego na adres mmaciejewski@inp.pan.pl

strona konferencji wraz z programem

http://www.inp.pan.pl/index.php?a=aktualnosci&c=116&ff=0


29 marca 2012 r. – konferencja na temat Problemów z prawem dostępu do informacji publicznej.

Więcej na ten temat >>>


„Dostęp do informacji publicznej. Trzy lata doświadczeń” 8.06.2004 r.

Więcej informacji >>>

Leave a Comment