Unia Europejska zagrożona korupcją – krytyczny raport Transparency International.

Pieniądze, polityka, władza – zagrożenie korupcyjne w UE – raport Transparency International. Pobrać można tutaj.

TI przedstawia kila swoich zaleceń wobec organów unijnych. Jedno z nich brzmi, by  Parlament Europejski , Komisja i Rada ujawniała wszystkie dane wejściowe otrzymane od przedstawicieli lobbystów w zakresie projektów polityk, ustaw i poprawek. Instytucje UE powinny stworzyć mechanizmy obowiązkowej jawności określonych obszarów. Wszystkie dokumenty z każdego kroku w procesie opracowywania prawodawstwa powinny być publikowane przez te organy. Powinno to obejmować negocjacje między instytucjami, komitetami i grupami ekspertów Komisji i wszystkich poziomów Rad . Systematyczne i terminowe raportowanie publicznego z tych kroków powinno być obowiązkowe. Kolejne zalecenie mówi, że wszystkie instytucje i organy UE powinny aktywnie publikować dokumenty dotyczące ich decyzji. Te dokumenty powinny być dostępne, i wprowadzane do publicznych rejestrów dokumentów internetowych.

Raport >>>