Ukraina – próba ograniczania prawa do informacji.

Czterech przedstawicieli większości parlamentarnej postanowiło prawnie zakazać obywatelom możliwości kopiowania dokumentów rządowych, a także próbuje się wprowadzić przyjęcie obowiązkowej zapłaty dla dokumentów większych niż 10 stron. W rzeczywistości, te rzekome zmiany techniczne są próbą usankcjonowania praktyki selektywnego odpowiadania na wnioski obywateli o informację, a te w szczególności wnioski dotyczące stanu majątkowego urzędników.

Więcej: http://www.freedominfo.org/2013/10/some-ukrainian-bodies-deny-asset-disclosures/