Tunezja – propozycja rządowa powołania komisarza prawa do informacji.

Tunezyjski rząd zaproponował poprawki do postrewolucyjnego dekretu41, w zakresie prawa do informacji. Proponowane zmiany mają stworzyć niezależną komisję do monitorowania skuteczności rządu w sprawie dostępu do informacji. Jej zadaniem byłoby również rozpatrywanie odwołań przy odmowie dostępu do informacji.

Więcej: http://www.tunisia-live.net/2013/09/17/tunisia-government-accused-of-stifling-press-freedom/

http://www.tunisia-live.net/2013/10/03/tunisias-freedom-of-information-law-to-be-expanded/