Trybunał konstytucyjny odmawia zdolności do złożenia skargi w sprawach dot. prawa do informacji.

Trybunał konstytucyjny postanowieniem o sygnaturze SK 36/14, odmawia zdolności do złożenia skargi w sprawach dot. prawa do informacji (art. 61 Konstytucji). Trybunał twierdzi, że przysługuje ono tylko obywatelom, nie stowarzyszeniom i nnym os. prawnym. Zdanie odrębne składa do uzasadnienia postanowienia sędzia T.K. prof. Tuleja.

Postanowienie TK SK 36 14

Skarga konstytucyjna

Stanowisko Prokuratora Generalnego 

Stanowisko Sejmu

Zdanie odrebne do post. TK SK 36 14