Tajność i Jawność a Sprawność Administrowania

Konferencja: Tajność i Jawność a Sprawność Administrowania

Konferencja odbędzie się 23 maja 2014r. w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Formularz rejestracyjny

Założenia programowe

Współczesną administrację, powinny- zgodnie z prawem europejskim i krajowym – cechować jawność i skuteczność. Są to współczesne płaszczyzny demokratycznej legitymacji administracji. W praktyce pozostają on często ze sobą w sprzeczności. Obserwujemy liczne przypadki nadużycia prawa dostępu do informacji publicznej, w skali wcześniej nie przewidywanej. Zmieniły sie też ostatnio uwarunkowania zewnętrzne wykonywania zadań publicznych. Próbą odpowiedzi na te nowe wyzwania jest m.in. koncepcja prawnego ograniczenia jawności w formie “klauzuli sprawnościowej” [por: “Jawność i jej ograniczenia” red. G. Szpor t. 3 “Skuteczność regulacji’ red. Z. Kmieciak. C. H. Beck 2013].

Celem konferencji jest zidentyfikowanie obszarów, w jakich najczęściej dochodzi do konfliktu jawności i skuteczności, analiza istoty tego zagadnienia oraz przedstawienie propozycji rozwiązania.

W trakcie konferencji zostaną poruszone zagadnienia ogólno-teoretyczne oraz szczegółowe, powstające na gruncie poszczególnych dziedzin administracji.

Referaty na obradach plenarnych będą m.in. dotyczyć konsekwencji, jakie wynikają z ogólnej regulacji jawności dla sprawności wykonywania zadań publicznych.

Program konferencji