Strajk nauczyciela w świetle U.D.I.P.

Szanowni Państwo, 

Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazała się najnowsza opinia autorstwa dr Piotra Sitniewskiego odnosząca się do odpowiedzi na pytanie – czy uczestnictwo konkretnie wskazanego z imienia i nazwiska nauczyciela, stanowi informację publiczną. Według mnie: ,,nie stanowi informacji publicznej podawanie informacji na temat uczestniczenia konkretnie wskazanych nauczycieli z imienia i nazwiska w strajku. Informacja ta nie mieści się w zakresie wykonywanych przez nauczyciela funkcji wychowawczo-dydaktycznych, które są źródłem uznania za osobę pełniącą funkcję publiczną. Są tu uprawnienia pracownicze, które nie są warunkiem pełnienia funkcji publicznej, a tym samym nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p.”.

Link do całości opinii