Sołtys musi stosować UDIP – nowa opinia.

Szanowni Państwo, 

Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazała się najnowsza opinia autorstwa dr Piotra Sitniewskiego odnosząca się do odpowiedzi na pytanie – czy sołtys jest podmiotem obowiązanym do stosowania UDIP.

Według mnie, ,,Sołtys jako organ wykonawczy jednostki pomocniczej jest obowiązany do stosowania UDIP w takim zakresie w jakim sołectwo wykonuje zadania publiczne, albo też gospodaruje mieniem publicznym“. 

Cała treść opinii do pobrania TUTAJ