SN o jawności rozpraw

W postępowaniu karnym jawne są posiedzenia, na których sąd „rozpoznaje lub rozstrzyga sprawę” w rozumieniu art. 42 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.)”. Tak orzekł SN w uchwale 7 sędziów Izby Karnej w dniu 28 marca 2012 r.

wyrok do pobrania >>>

film z ustnego uzasadnienia wyroku: http://www.youtube.com/watch?v=1PPL8oQ8JBE