Salvador – spór co do jawności informacji na temat doradców prawnych legislatorów.

Regionalny Sojusz na rzecz wolności słowa i informacji- http://www.alianzaregional.net , oprotestował decyzję Izby Zgromadzenia Ustawodawczego Salwadoru, zgodnie z która należy nie udzielać na wezwanie Sojuszu dostępu do informacji  na temat prawnych doradców legislatorów.

Izba zapewniła, że może ujawnić  niepełne informacje na temat swoich doradców prawnych, ale IAIP zażądało opublikowania listy zawierającej nazwiska, zakres zajęć i odpowiedzialności oraz wysokość wynagrodzenia.

Zgromadzenie Ustawodawcze odmówiło wykonania żądania twierdząc, iż słuszności swoich twierdzeń, będzie bronić przed sądem.

Więcej: http://www.freedominfo.org/2013/10/alliance-protests-defiance-by-el-salvador-legislature/