Republika Południowej Afryki – The 2013 “shadow report” issued by PAIA CSN.

Według raportu opublikowanego przez PAIA CSN (http://foip.saha.org.za/static/about-foip) rzeczywista realziacja prawa do informacji publicznej w RPA niepokojąca spadła. “Raport cień” z 2013 został wydany przez organizację sieci społeczeństwa obywatelskiego, która monitoruje promowanie dostępu do informacji publicznej w RPA.  Jak czytamy w raporcie: ,,Tylko 16% z wnioskowanych informacji zostało udostępnionych, wobec wyniku na poziomie 35 % z 2009 r.”. Nadał łamane są zapisy określające ramy czasowe udzielania odpowiedzi – tylko 22% odpowiedzi zostało udzielonych w ustawowym terminie.

Raport możesz pobrać tutaj >>>