relacja video

29 maja 2017 r.  w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się spotkanie dotyczące reformy prawa ochrony danych osobowych w aspekcie wejścia w życie w 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

zapis video ze spotkania