raport z audytu bezpieczeństwa informacji – analiza wniosku.

Szanowni Państwo, 

Zamieszczamy krótką opinię dr Piotra Sitniewskiego prezesa fundacji JAWNOSC.PL odnośnie pytania jakie do nas wpłynęło, a dotyczuło – czy raport z audytu bezpieczeństwa informacji wykonanego na podstawie paragrafu 20 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Intetoperacyjnosci stanowi informacje publiczną. Pytający podmiot zwrócił uwagę, że   taki raport stanowi  cześć składową dokumentacji związanej z zarządzaniem systemami informatycznymi oraz zabezpieczeniem informacji. Czyz atem podlega udostępnieniu w trybie U.D.I.P.

Pozdrawiam

dr Piotr Sitniewski

opinia

Leave a Comment