przynależność wójta do partii nie jest informacją publiczną

WSA w Gdańsku w dniu 6  kwietnia 2016 r. orzekł w wyroku o sygnaturze II SAB/Gd 31/16 między innymi: ,,Informacja co do ewentualnej przynależności partyjnej wójta, w okresie poprzedzającym sprawowanie tej funkcji i jego poglądów ma charakter ściśle osobisty, nie podlega udostępnieniu jako informacja publiczna na temat kompetencji osoby sprawującej funkcję publiczną w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy. Informacja taka (element “życiorysu”) stanowi bowiem część dokumentacji (jeśli w treści akt osobowych znajduje się taka informacja) niezwiązanej z ubieganiem się o wybranie na stanowisko”. 

Komentarz dr Piotr Sitniewski: Pozostaje zatem ustalić, w drodze dalszych orzeczeń sądowych, jakie dokładnie informacje mogą być uznane za informacje publiczne, w kontekście prawnych warunków pełnienia określonej funkcji publicznej. Osobiście uważam takie podejście za przejaw ścisłego trzymania się legalnej strony zakresu prawa do informacji- skoro nie jest ta informacja warunkiem pełnienia funkcji publicznej, to trudno wymagać by w trybie ustawy o dostępie można skutecznie domagać się informacji na ten temat.