Przejrzystość i konkurencyjność zamówień publicznych – konferencja.

Link do konferencji: link 

Zamówienia publiczne to istotny element gospodarki. Wartość polskiego rynku zamówień publicznych to co roku ponad sto miliardów złotych (od 6 do nawet 10% PKB). Jednocześnie, jest to obszar wskazywany, jako jeden z najbardziej zagrożonych korupcją i innymi nadużyciami – przez Komisję Europejską oraz rodzime instytucje takie jak Najwyższa Izba Kontroli czy Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Fundacja im. Stefana Batorego od lat podejmuje działania na rzecz poprawy jakości życia publicznego i ograniczania korupcji. Dlatego we współpracy z portalem Zamówienia 2.0, Government Transparency Institute (Budapeszt) i Transparency International (Berlin) podjęliśmy dwie inicjatywy których celem jest przeciwdziałanie korupcji w systemie zamówień publicznych. Przygotowaliśmy Barometr Ryzyka Nadużyć w zamówieniach publicznych oraz zaangażowaliśmy się w pilotaż “paktów uczciwości” (integrity pacts). Jesteśmy żywotnie zainteresowani poprawą prawa i praktyki zamówień publicznych.

Na tle doświadczeń i działań Fundacji chcemy pobudzić debatę o potrzebie zwiększenia przejrzystości zamówień publicznych, kierunkach zmian w prawie i możliwościach praktycznego przeciwdziałania nadużyciom w tej sferze, w ramach aktualnych uwarunkowań instytucjonalno-prawnych.