Przejrzyste finanse Miasta Kraków

Warto zajrzeć na serwis www.przejrzystefinanse  , którego celem jest: ,,przedstawienie w zrozumiały dla każdego obywatela, ikonograficzny sposób struktury dochodów i wydatków publicznych, w tym prezentacja nominalnej kwoty partycypacji mieszkańca w budżecie, edukowanie oraz komunikowanie z obywatelami w zakresie działania i finansowania JST. Portal umożliwia prowadzenie obywatelskiej kontroli w postaci jawnego wglądu w strukturę dysponowania środkami publicznymi, uwzględniając szczegółową prezentację inwestycji prowadzonych z środków publicznych oraz sposobu rozdysponowania funduszy europejskich: (tekst ze strony www.)

Jak na razie, na stronie są dostępne informacje dotyczące dwóch miast: Warszawy i Krakowa.