Przedsiębiorco licz się z jawnością !

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 5.12.2019 r. (IV SA/Wr 389/19) poczynił  bardzo ważne, ciekawe, i pogłębione rozważania na temat jawności z punktu widzenia tajemnicy przedsiębiorcy. Sędzią sprawozdawcą w sprawie była Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska.


WYROK WSA  WYROK WSA   WYROK WSA   


Wyrok polecam każdemu kto albo skutecznie chce dochodzic jawności umów, ale i tym, którzy w zakresie swoich obowiązków mają odpowiednie przygotowanie systemu ochrony tajemnicy przedsębiorcy.

Pominę opis sprawy, gdyż jest on dość skomplikowany i wielowątkowy, skupiając się jednak na stwierdzeniach WSA, które mają wymiar uniwersalny.

W wyroku WSA możemy przeczytać m.in.: 

  1. ,,Wymaga też zaakcentowania, że firmy zawierające umowy z podmiotami publicznymi, czy wykonującymi zadania publiczne winny się liczyć z koniecznością udostępniania informacji związanych z tą współpracą i wykonywanymi w jej ramach zadaniami, z uwagi chociażby na konieczność zachowania zasady transparentności gospodarowania środkami publicznymi”
  2. ,,Wymaga też zaakcentowania, że firmy zawierające umowy z podmiotami publicznymi, czy wykonującymi zadania publiczne winny się liczyć z koniecznością udostępniania informacji związanych z tą współpracą i wykonywanymi w jej ramach zadaniami, z uwagi chociażby na konieczność zachowania zasady transparentności gospodarowania środkami publicznymi”
  3. ,,wyłączeniu jawności może podlegać kalkulacja ceny, szczegółowe elementy składowe (m.in. wyrok KIO z dnia 3 lutego 2014 r. nr KIO 77 14 kalkulacja ceny “.
    • po pierwsze, wnioskowana informacja publiczna musi stanowić informację techniczną, technologiczną, organizacyjną lub inną posiadającą wartość gospodarczą
    • po drugie, przedsiębiorca musiał podjąć niezbędne działania w celu zachowania tych informacji w poufności,,,dla skutecznej odmowy udzielenia informacji publicznej z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa), niezbędne jest jednoczesne zaistnienie następujących trzech przesłanek, a mianowicie:
    • po trzecie, informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej”