Projekt ustawy tzw. Antysitwowej.

Klub parlamentarny Kukiz 15 złożył projekt ustawy nazwanej przez media antysitwowej.

Projekt formalnie pod tytułem ,,ustawa o przejrzystości w zakresie zatrudniania osób bliskich w jednostkach sektora publicznego oraz o przeciwdziałaniu protekcji w naborze na stanowiska w jednostce sektora publicznego”.

Zobowiązuje ona osoby zajmujące kierownicze stanowiska w jednostkach sektora publicznego do złożenia oświadczeń o relacjach rodzinnych

Projekt do pobrania projekt ustawy antysitwowej

link do strony Sejmu R.P. link