Projekt senacki zmiany zasad wykonywania mandatu parlamentarnego.

Projekt senacki o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. pobrać można tutaj:

Projekt zmian ustawowych >>>

opinia SN >>>