Rozporządzenie MKiDN w/s opłat za reuse

Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamieszczony był projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe.

Termin zakończenia konsultacji publicznych do dnia 22 kwietnia 2016 r.

Projekt rozporządzenia, uzasadnienie i Ocena Skutków Regulacji  (tutaj).

W dniu 5 lipca 2016 r. MKiDN wydał rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe. Treść rozporządzenia (tutaj)