Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz; wyd. 2011

 

 

Opis

W komentarzu autor analizuje praktyczne aspekty realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej i rozwiązuje problemy, z którymi borykają się osoby rozpatrujące wnioski o udostępnienie informacji publicznych. Unikając teoretycznych rozważań, odpowiada na konkretne pytania, np.: jaki tryb udzielenia informacji zastosować, w jakiej formie prawnej udzielić odpowiedzi, czy 14-dniowy termin na udzielenie informacji może zostać przedłużony, kiedy wydawać decyzję, a kiedy odpowiadać w drodze zwykłego pisma, w jakiej sytuacji składać skargę do WSA, na czym polega przetworzenie informacji, a na czym jej przekształcenie, i wiele innych.

Dodatkowym atutem opracowania jest bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, cytowane w odniesieniu do poszczególnych zagadnień. Umożliwia to czytelnikowi zapoznanie się ze stanowiskiem sądów, rozstrzygających wątpliwości co do interpretacji treści zawartych w ustawie.

Komentarz skierowany jest do wszystkich osób, które na co dzień rozpatrują wnioski o udostępnienie informacji, a także do kierowników i dyrektorów jednostek administracji publicznej, którzy odpowiadają m.in. za jawność pracy podległych im jednostek i są zobowiązani do przestrzegania przepisów udip.

Dodatkowe informacje

Waga 0.6 kg
Wymiary 8 × 6.5 × 4 cm
color

Yellow