Odmowa dostępu do informacji

Kategoria:

Opis

Szanowni Państwo, 

Zapraszam do zakupu mojej najnowszej książki ,,Odmowa dostępu do informacji publicznej” Wolters Kluwer listopad 2020 r. To jedyna tego typu pozycja na rynku. Można ją zakupić na stronie wydawnictwa www.profinfo.pl 

Jednocześnie zapraszam do uczestnictwa w prowadzonych przeze mnie szkoleniach online na temat ,,Odmowa dostepu do informacji”. Każdy uczestnik w cenie szkolenia otrzymuje niniejszą książkę. Najbliższe szkolenie odbędzie się 8 lutego 2021. Szczegóły tu.