Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. komentarz; wyd. 2018 r.

179 

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu ISP w swoim założeniu miała stać się podstawową regulacją, swoistą ,,ustawą matką” dla zasad i trybu ponownego wykorzystywania ISP. Założenie takie jest o tyle słuszne, że zjawisko ponownego wykorzystywania jest nowym obszarem prawnej regulacji, a w odniesieniu do sposobu uregulowania samej Informacji sektora publicznego, jest to obszar do tej pory krajowemu ustawodawcy nieznany. Wart bowiem pamiętać, że samo ponowne wykorzystywanie w polskim porządku prawnym istnieje od dnia 29 grudnia 2011 r., kiedy to weszła w życie zmiana do u.d.i.p.[1], wprowadzając w życie cały rozdział 2 a regulujący zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznych.

[1] Rozdział 2 a u.d.i.p. wszedł w życie w dniu 29 gru 2011 r. i obowiązywał do 15 czerwca 2016 r. Wprowadzony w drodze ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw z 16 września 2011 r., Dz.U. Nr 204, poz. 1195, uchylony wraz z wejściem w życie komentowanej ustawy ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Opis

Jednym z podstawowych celów uchwalenia ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, było rozszerzenie, względem informacji publicznej, zakresu informacji podlegających przepisom o ponownym wykorzystywaniu. Wprowadzone zmiany mają doniosły wpływ na wzrost znaczenia tzw. „re-use”. Dlatego wydawnictwo C.H.Beck wraz z wybitnym ekspertem z zakresu dostępu do informacji publicznej przygotowało szczegółowy, praktyczny komentarz. Najważniejsze atuty komentarza: Szczegółowe omówienie zakresu stosowania ustawy (w tym definicji ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – która budzi szereg niejasności). Omówienie wzajemnych relacji między dostępem do informacji publicznej a ponownym wykorzystaniem informacji sektora publicznego. Uwzględnienie nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego z 1.6.2017 r. na udostępnianie informacji publicznej. Szerokie i praktyczne skomentowanie orzecznictwa sądów administracyjnych. Wzory pism i odpowiedzi na wnioski w trybie ustawowym, w zależności od różnych sytuacji prawnych.

Dodatkowe informacje

Waga 0.6 kg
Wymiary 8 × 6.5 × 4 cm
color

Yellow